Tranzistor, tranzistory

Pečení je radost

Málokterá žena má ráda pečení. Naštěstí existují různé kuchařky a knihy o pečení, díky kterým může být pečení radost. Stačí jen zajít do obchodu, nebo se podívat na některé internetové knihkupectví a vybrat si. Internetové nakupování je skvělé. Navíc v něm seženeme opravdu levné knihy. Oblíbené je také mobilní knihkupectví, kdy nám k objednání knihy stačí jen mobilní telefon. Svět knihy nám přináší mnoho kuchařek o pečení a spoustu skvělých receptů, díky kterým je schopná upéct báječné cukroví i začátečnice. V kuchařkách si každá žena může najít recepty, které jí nejvíce vyhovují. Recepty na různé cukroví v nich bývají přehledně rozčleněné a většinou je u nich daný i stupeň náročnosti. Knihy o pečení mívají různé velikosti. Jsou i tak malé, že se vám klidně vejdou do kabelky, takže můžete recepty studovat i v čekárně u lékaře.

Součástka je známá rovněž pod názvem tranzistor řízený elektrickým polem (FET – Field Effect Tranzistor). Tyto tranzistory se podle způsobu izolace řídící elektrody rozdělují do dvou skupin.

  • Pokud je řídící hradlo izolováno vrstvičkou izolantu, jedná se o tranzistor IGFET (Insulated-Gate). Nejčastějším izolantem je vrstvička SiO2, takže se používá i frekventovanější název MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor) popř. název MISFET (Metal-Insulator-Semiconductor).
  • Druhá skupina JFET (Junction-FET) má hradlo izolováno závěrně polarizovaným přechodem. Základní princip je velmi podobný triodě. Na proud elektronů působí příčně záporné pole řídící elektrody, které zužuje vodivý kanál v polovodiči a tím reguluje výstupní proud. Kladné napětí na kolektoru, ale deformuje tvar řídícího elektrického pole a při tzv. Saturačním napětí proto dojde k zaškrcení vodivého kanálu a další zvyšování kolektorového napětí Uds už nezvyšuje kolektorový proud Id . Po překročení bodu zaškrcení přejde tranzistor z odporového režimu do saturace(nasycení). Podobně jako u elektronek neprotéká vstupní elektrodou (gate) proud, takže tranzistor prakticky nezatěžuje výkonově vstupní obvod. Velmi velký vstupní odpor tranzistoru (kilo ohm), ovšem na druhé straně způsobuje citlivost těchto prvků na elektrostatickou elektřinu.

Statická elektřina

Statická elektřina se vyznačuje velmi vysokým napětím (na jeden milimetr jiskry se za běžných podmínek předpokládá napětí asi 3 kilovolty), ale s téměř zanedbatelným elektrickým nábojem. Vzhledem k tomu, že svodový proud řídící elektrody může být i menší než 10 na -14 A,není proto náboj odveden dostatečně rychle a dojde k průrazu extrémně tenké izolační vrstvy pod hradlem a k zničení tranzistoru. Proto se součástky dodávají se zkratovanými vývody a při montáži je nutné zabránit působení elektrostatické elektřiny (zemnění, antistatické podlahy, vlhkost vzduchu atd.). Některá provedení součástek (protected tranzistors) mívají ošetřeny vstupy rychlými ochrannými diodami, které nedovolí nebezpečný nárůst napětí.

Další druhy

U dalších druhů tranzistorů řídící pole naopak vytvoří (indukuje) vodivý kanál s rostoucím řídícím napětím jej dále rozšiřuje. U některých typů tranzistorů lze kanál rozšiřovat (enhancement mode) i zužovat (depletion mode). Tranzistor je trojpól, a proto je možné jej jako dvojbran zapojit do obvodu třemi způsoby. Nejpoužívanější je zapojení se společným emitorem, popř. se společným kolektorem. Zapojení se společným hradlem nezachovává velký vstupní odpor, a proto se téměř nepoužívá. Způsob nastavení pracovního bodu je závislý na typu tranzistoru. U tranzistoru s možností rozšíření i zúžení kanálu není nutné pracovní bod nastavovat.Reklama